Wednesday, May 29, 2024

Kasko i mini kasko osiguranje

Ukoliko želite da se potpuno zaštitite u slučaju svake materijalne štete nastale na vašem vozilu u zemlji i inostranstvu, kao i u slučaju nestanka vozila, morate posedovati polisu kasko osiguranja. Kasko osiguranje rešava mnoštvo svakodnevnih situacija koje se pretvaraju u veliki problem ukoliko nismo pripremljeni na njih.

Tek sa kasko osiguranjem, imaćete adekvatnu i potpunu zaštitu od svih šteta koje su nastale na vašem vozilu, između ostalog u slučaju: 

 • saobraćajne nezgode (nastale čak i vašom krivicom),
 • pada ili udara nekog predmeta,
 • požara, eksplozije ili poplave,
 • obesti trećih lica…

Važno!

Rizikujete da izgubite prava koja vam garantuje polisa auto-kasko osiguranja ako je vozilom upravljala osoba bez odgovarajuće dozvole, ako je bila pod uticajem alkohola ili narkotika, ako je nesreća nastala usled prolaska na crveno svetlo …
Više detalja o tome u kojim slučajevima je isključena obaveza osiguravača na nadoknadu štete možete pročitati u članu 14. Uslova za kombinovano osiguranje motornih vozila.

MINI KASKO

Imate stariji automobil?

Kasko osiguranje ne mora biti samo osiguranje novih i skupih automobila. To dokazuje i nov proizvod MINI kasko, jedinstven i cenovno prihvatljiv proizvod. Usled smanjenja prodaje novih automobila i sve veće starosti postojećeg voznog parka u Srbiji, kao i drugih faktora, osiguravajuća društva su prepoznala potrebu za proširenjem ponude u domenu kasko osiguranja kod starijih vozila.

Odlike i prednosti proizvoda  MINI kasko

 • najkvalitetnije pokriće na tržištu auto-kasko osiguranja u Republici Srbiji po minimalnim cenama
 • namenjen isključivo vlasnicima putničkih motornih vozila starijih od 4 godine
 • ne osiguravaju se vozila u lizingu, rent-a-car vozila, niti vozila inostranih tablica
 • osiguranjem su pokriveni svi kasko rizici kao i u potpunom auto-kasko osiguranju
 • cenovno prihvatljiviji u odnosu na potpuno auto-kasko osiguranje
 • ugovaranje na iscrpivu sumu osiguranja „na prvi rizik“
 • izborom jedne od tri ponuđene opcije iscrpive sume osiguranja uz izbor učešća u šteti od 0, 5% ,10% ili 20% osiguranik može zaštititi svoje vozilo po minimalnom iznosu- već od 35 evra
 • mogućnost ugovaranja dopunskog rizika krađe koji važi na celokupnoj teritoriji Evrope
 • naročito interesantan za vlasnike vozila kojima prestaje lizing ili kredit u kojem je kao uslov za odobrenje aranžmana obavezno potpuno kasko osiguranje, jer se prilikom zaključenja mini kasko osiguranja odobrava popust „Dobar vozač“ u procentualnom iznosu prethodno stečenog bonusa u potpunom kasko osiguranju
 • popust za lojalnost od 5% za osiguranike koji imaju zaključenu polisu autoodgovornosti u Kompaniji „Dunav osiguranje“.