Mešovito osiguranje života

 

Svakodnevno nas život suočava sa brojnim izazovima. Na neke smo spremni da odgovorimo, a za neke nam je neophodna pomoć.

„Moj život“ je proizvod iz grupe mešovitih osiguranja i predstavlja najkvalitetniji i najrašireniji oblik osiguranja. Ovo osiguranje pokriva rizik smrti, ali i doživljenja. Pruža zaštitu vašoj porodici, a vama omogućava kvalitetnu štednju. Doživljenjem predviđenog isteka osiguranja ili smrću u toku trajanja osiguranja, nastaje obaveza društva za osiguranje da isplati osiguranu sumu.
Pored osnovnog osiguranja kojim se pokrivaju navedeni rizici, postoji mogućnost zaključenja i dopunskih rizika – smrt usled nezgode i trajni invaliditet koji je nastao kao posledica nesrećnog slučaja.

Ko može zaključiti osiguranje „ Moj život“ ?
Ovo osiguranje mogu zaključiti sva zdrava lica od navršenih 15 do navršenih 75 godina života.

Na koji period se može zaključiti osiguranje „Moj život“?
Ovo osiguranje može se zaključiti na period od 5 – 25 godina.

Kolika je visina premije i kako se plaća?
Visinu premije određujete sami, u skladu sa vašim finansijskim mogućnostima i budućim planovima. Od visine premije, ali i od vaših godina, zdravstvenog stanja i trajanja osiguranja zavisi i osigurana suma.

Premiju možete plaćati:
mesečno, tromesečno, polugodišnje, godišnje ili jednokratno
u dinarima ili devizama ( eur, usd, chf )
uplatnicom, trajnim nalogom ili administrativnom zabranom

Od trenutka kada odlučite da svoj život podelite sa nekim, počinju godine zajedničkih radosti, nadanja, planova, ali i razmišljanja o budućnosti i godinama koje dolaze. Život donosi i lepe i manje lepe trenutke i za to se treba na vreme pripremiti.

Uzajamno osiguranje života je osiguranje dva lica za slučaj smrti i doživljenja isteka osiguranja. Namenjeno je, pre svega, supružnicima, ali i svima onima koje povezuju zajednički interesi i partnerski odnosi.

Po isteku osiguranja, ugovorena osigurana suma po ovoj polisi isplaćuje se u jednakim delovima svakom osiguraniku, a u slučaju smrti jedne osigurane osobe, ukupna osigurana suma pripada drugoj osiguranoj osobi.

Ko može zaključiti osiguranje „Zajedno“ ?
Ovo osiguranje mogu zaključiti sva zdrava lica od navršenih 15 do navršenih 75 godina života .

Na koji period se može zaključiti osiguranje „Zajedno “?
Ovo osiguranje može se zaključiti na period od 5 – 25 godina.

Kolika je visina premije i kako se plaća?
Visinu premije određujete sami, u skladu sa vašim zajedničkim finansijskim mogućnostima i budućim planovima. Od visine premije, ali od godina oba osigurana lica, njihovog zdravstvenog stanja i trajanja osiguranja zavisi i osigurana suma.

Premiju možete plaćati:
mesečno, tromesečno, polugodišnje ili godišnje
u dinarima ili devizama (eur, usd, chf)
uplatnicom, trajnim nalogom ili administrativnom zabranom

Zašto je osiguranje „Zajedno“ pravi izbor za vas?
Zato što svaki odgovoran čovek misli o sopstvenoj sigurnosti, ali i sigurnosti onih sa kojima deli svoj život.
Zato što vam proizvod „Zajedno“ obezbeđuje mirnu zajedničku budućnost i finansijsku sigurnost u godinama koje dolaze.
Zato što se uz minimalnu doplatu možete zaključiti i dopunsko osiguranje od nezgode, čime vaše osnovno osiguranje postaje još kvalitetnije.