Osiguranje auto nezgode i pomoć na putu

Ovim osiguranjem osiguravaju se sva lica koja imaju svojstvo vozača ili putnika u vozilu, i to od sledećih rizika:

 • smrti nastale u vozilu usled nesrećnog slučaja i
 • trajnog invaliditeta kao posledice povrede u vozilu.

Polisu osiguranja putnika od nezgode može izdati samo kompanija u kojoj osiguranik već ima zaključenu važeću polisu autoodgovornosti za isto vozilo.

Osiguranje vozača i putnika od nezgode se zaključuje na period od jedne godine ili kraće, uz uslov da se istek osiguranja poklapa sa istekom osiguranja od auto-odgovornosti.

POMOĆ NA PUTU

Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. u saradnji sa prestižnom međunarodnom asistentskom kućom „Coris Assistance“ prva je u Srbiji organizovala osiguranje pomoć na putu.

Obezbeđuje se pomoć 24 sata, svakog dana u godini, u Srbiji, Evropi uključujući i čitavu teritoriju Turske, kao i pokriće troškova u slučaju kada osigurano vozilo nije u voznom stanju ili je nepodobno za dalju sigurnu vožnju.

 Kroz ovo osiguranje se pokrivaju sledeći troškovi: 
 • organizacije pomoći na putu
 • popravke vozila u slučaju manjeg kvara
 • vuče – prevoza teže oštećenog vozila
 • prevoza vozača i putnika do prebivališta odnosno odredišta
 • prenoćišta za vozača i putnike
 • čuvanja vozila
 • najma zamenskog vozila
 • dostave ključeva usled gubitka ili krađe
 • prevoza vozila nakon bolesti ili smrti vozača
 • povratka dece zbog povrede, bolesti, ili smrti vozača