Potrebna dokumentacija

  • Za fizička lica

– lična karta , saobraćajna dozvola, registracioni list, uplatnice i stara polisa

  • Za pravna lica

– izvod iz APR-a
– overa registracionog lista pečatom
– potvrde iz banke o izvršenim uplatama
– ovlašćenje na memorandumu za overu saobraćajne dozvole

  • Za vozila na lizingu za fizička lica

– izvod iz APR-a lizing kuće
– overa registracionog lista pečatom
– potvrde iz banke o izvršenim uplatama
– ovlašćenje na memorandumu za overu saobraćajne dozvole
– potvrda lizing kuće za registraciju vozila

  • Za vozila na lizingu za pravna lica

– izvod iz APR-a lizing kuće
– izvod iz APR korisnika lizinga
– overa registracionog lista pečatom
– potvrde iz banke o izvršenim uplatama
– ovlašćenje na memorandumu
– ugovor o lizingu
– potvrda lizing kuce