NAKNADA ŠTETE PRILOKOM UJEDA PSA

Uncategorized

U poslednje vreme svedoci smo sve većem broju pasa lutalica na ulicama gradova,kao i velikom broju vlasničkih pasa koji šetaju bez povodca i korpe.Kada se desi ujed psa,mnogi ljudi ne znaju da imaju pravo na naknadu štete bilo da se radi o vlasničkom psu ili psu lutalici.Šeta se deli na :

Materijalnu štetu-tu spadaju troškovi medicinskih usluga,lečenja i troškovi obeštećenja uništene odeće i sl.

Nematerijalna šteta-u vidu obeštećenja za strah,duševni,fizički bol i sl.

Ukoliko se radi o vlasničkom psu tada bi trebalo pokušati nagodbu,a ukoliko se ne postigne dogovor,opcija je pokretanje sudskog spora za koji je potrebno obezbediti relevantne dokaze:

Dostaviti medicinsku dokumentaciju

Obezbediti svedoke

Priložiti fotografije,a često se dešava da sud naloži i veštačenje psihijatra i lekara traumatologa

Kada je u pitanju ujed psa lutalice,tada oštećeni treba da se obrati javnom preduzeću na teritoriji grada ili opštine gde se desio ujed kako bi izašli na teren .PrI lokalnoj samoupravi se podnosi odštetni zahtev.U oba slučaja nakon ujeda bi bio dobro slikati nastale povrede kako bi se uz medicinsku dokumentaciju obezbedilo što više materijalnih dokaza.