Osiguranje dece u vrtiću

Uncategorized

Početkom septembra počinju nove obaveze za Vas i Vaše dete.

Polaskom u vrtić dete stiče nove drugare, vaspitače, uči nove pesme, igre… Međutim kako je dete u većem kolektivu mogućnost nezgode ili nesrećnog slučaja se povećava.

Nezgoda se ne može predvideti, a samim tim ne može se ni sprečiti, ali se njene posledice mogu ublažiti.

Osiguranje dece u vrtiću ili u školi je osiguranje od posledice nesrećnog slučaja i pokriva nezgode koje se dogode za vreme boravka deteta u vrtiću, školi, na igralištu, ekskurziji i to 24 časa dnevno. Kod sklapanja ugovora o osiguranju dece u vrtiću, potrebno je, kao i kod svakog ugovora, detaljno proučiti uslove osiguranja. U zavisnosti od osiguravajuće kuće najčešći uslovi za ostvarivanje naknade su: pokriće troškova lečenja, naknada za  bolničke dane, naknada u slučaju preloma, trajne invalidnosti i smrti zbog nezgode ili bolesti.

Ako dođe do nezgode, najvažnije je da se prvo obratite lekaru kako bi pružio neophodnu pomoć detetu, isto tako potrebno je kontaktirati lice koje je u vrtiću ili školi zaduženo za osiguranje dece, a oni bi trebali da ceo slučaj prijave odabranoj osiguravajućoj kući. U slučaju da ste imali troškove prilikom pružanja lekarske pomoći sačuvajte račune kao i lekarsku dokumentaciju, jer će biti potrebna prilikom naknade štete.

Da bi podneli zahtev za naknadu štete potrebno je da popunite prijavu nesrećnog slučaja (formular prijave imate u osiguravajućoj kući ili na sajtu osiguravajuće kuće), potrebno je da dostavite svu lekarsku dokumentaciju od početka do kraja lečenja, matični broj deteta i roditelja, i izjavu roditelja o detaljima nesreće. U svakom slučaju uvek se možete obratiti vašoj osiguravajućoj kući da proverite šta je sve potrebno da bi predali kompletan zahtev.