Osiguranje kredita u slučaju nezaposlenosti

Uncategorized

Osiguranje od nemogućnosti vraćanja kredita je namenjeno klijentima banke koji su korisnici kreditnih proizvoda i žele da se osiguraju za slučaj nemogućnosti izmirivanja dospelih obaveza po ugovoru o kreditu.

  • Finansijska zaštita tokom celog perioda otplate
  • Mali trošak za osiguranje uz veliko pokriće
  • Osiguranje uz sve vrste kredita na jednostavan način jednim dolaskom u banku

Osiguranje u slučaju nezaposlenosti namenjeno je korisnicima keš, auto i kredita za refinansiranje.

  • Period osiguranja kredita u slučaju gubitka posla jednak je periodu otplate kredita
  • Osiguranje pokriva mesečnu ratu kredita i obezbeđuje otplatu kredita bez prekida
  • Morate biti stalno zaposleni na neodređeno vreme neprekidno tokom poslednjih 12 meseci, od čega poslednja 3 meseca kod istog poslodavca
  • Osiguranjem mogu biti obuhvaćeni klijenti starosti do 64 godine
  • Korisniku osiguranja se isplaćuje nadoknada iz osiguranja koja je jednaka iznosima mesečnih rata kredita u skladu sa ugovorom o kreditu za svakih 30 dana trajanja nezaposlenosti, maksimalno 12 meseci po jednom osiguranom slučaju,  a za ceo period trajanja osiguranja maksimalno 36 meseci.
  • Isključene su sve obaveze osiguravača ukoliko su poslodavac i osiguranik ista osoba, kao i ako su povezani kao članovi porodice u bilo kom smislu
  • Tokom trajanja nezaposlenosti, osiguranik je dužan da aktivno traži novo zaposlenje, da se redovno javlja Nacionalnoj službi za zapošljavanje