Osiguranje otplate gotovinskih i kredita za refinansiranje

Uncategorized

Moguće je ugovoriti osiguranje uz nove i uz kredite u otplati, a osigurani period je jednak periodu otplate kredita. U slučaju nastupanja sledećih osiguranih rizika, osiguravajuća kuća će izmiriti obaveze po kreditu prema navedenom modelu:

  • Nevoljni gubitak zaposlenja – osiguranje pokriva do 4 mesečne rate kredita po osiguranom slučaju, odnosno ukupno do 12 mesečnih rata za vreme trajanja ugovora
  • Privremena sprečenost za rad (bolovanje) – osiguranje pokriva do 4 mesečne rate kredita po osiguranom slučaju, odnosno ukupno do 12 mesečnih rata za vreme trajanja ugovora
  • Trajni invaliditet osiguranika koji je veći od 50% kao posledica nesrećnog slučaja – osiguranje pokriva ostatak duga po kreditu
  • Smrt kao posledica nesrećnog slučaja – osiguranje pokriva ostatak duga po kreditu

Dodatne informacije

Ukoliko dođe do nastupanja osiguranog slučaja, naknada iz osiguranja isplaćuje se na tekući račun korisnika koji sredstva može iskorstiti za izmirenje obaveza po kreditu. Osiguranje mogu ugovoriti osobe od 18 do 63 godina starosti.

Izvor:Banka Intesa