Putno zdravstveno osiguranje i kovid osiguranje

Uncategorized

Korona virus je doneo niz izazova u svi sverama života. Tako da je uz svakodnevne brige došlo i do pitanja kako otići na odmor u inostranstvo.

Uslovi za ulazak u neke zemlje se menjaju gotovo na dnevnom nivou, a kovid pasoši za EU su još na proveri.

U koju god zemlju da pođete radi odmora ili posla, važno je da se osećate sigurno.

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja pokriva sve nepredviđene situacije i nezgode koje mogu da se dogode u inostranstvu.

Osiguranici mogu biti lica do navršenih 85 godina života.

Putničko zdravstveno osiguranje se može zaključiti kao individualno ili grupno (više od 10 lica), te kao porodično (roditelji i deca do 19 godina).

 

U slučaju iznenadne bolesti ili povrede, putničko zdravstveno osiguranje garantuje vam pokriće sledećih troškova:

 • za ambulantno lečenja
 • za nabavku neophodnih lekova i medicinskog materijala
 • za prevoz do najbliže zdravstvene ustanove
 • za bolničko lečenje
 • za prevoz u državu prebivališta
 • za stomatološke intervencije
 • za druge potrebe u vezi sa iznenadnom bolešću ili povredom.

 

Standardna polisa putnog zdravstvenog osiguranja ne pokriva troškove nastale kovid 19, ali sve osiguravajuće kuće u našoj zemlji nude dodatno pokriće za kovid-19.

 

Šta obuhvata dodatno pokriće za kovid 19?

 • troškove neophodnih medicinskih pregleda ovlašćenog lekara i troškove testiranja u slučaju ispoljavanja simptoma infekcije radi hitne medicinske pomoći i dijagnoze infekcije kovidom 19;
 • troškove nabavke lekova u vanbolničkom lečenju za slučaj potvrđene infekcije;
 • troškove bolničkog lečenja u skladu sa Uslovima;
 • troškove repatrijacije do 5.000 evra u skladu sa Uslovima.

 

Šta ne obuhvata dodatno pokriće za kovid 19?

 • preventivno testiranje na kovid 19;
 • troškove boravka u karantinskoj izolaciji.

 

Ukoliko se neko zarazi ili ima simptome procedura je uobičajena, javlja se osiguravajućem društvu, a oni ga upućuju u zdravstvenu ustanovu.

Sva dijagnostika pokrivena je standardnom polisom, a ako se utvrdi da neko ima Kovid, aktivira se druga polisa i uključuje se u lečenje.

Putujte bezbrižno!