Međunarodna vozačka dozvola (MVD)

Uncategorized

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) je obavezan dokument za izlazak iz zemlje motornim vozilom.

 • Važnost ovog dokumenta od trenutka izdavanja je 3 godine.
 • Ovaj dokument se može izdati samo osobama sa vozačkom dozvolom izdatoj u našoj zemlji.
 • MVD je štampana na srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku.

Za dobijanje ovog dokumenta (uz prisustvo korisnika) potrebno je :

1. Zahtev za dobijanje međunarodne vozačke dozvole.
2. Vozačka dozvola izdata u R. Srbiji – nacionalna (na uvid)
3. Fotokopija nacionalne vozačke dozvole (prednja i zadnja strana)
4. 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm
5. Lična karta i pasoš (na uvid)
6. Uverenje teritorijalno nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova o izrečenim ili izvršenim važećim zaštitnim merama, odnosno merama bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom.
7. Dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 850,00 dinara
8. Cena: 2000,00 Din.

Međunarodna vozačka dozvola je potrebna u sledećim zemljama: Belgija, Danska, Italija, Lihtenštajn, Monako, Norveška, Nemačka, Francuska, Holandija, Rusija, Švajcarska, Švedska i Španija.

Međunarodna vozačka dozvola nije potrebna za sledeće zemlje: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Grčka, Hrvatska, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Turska, Ukrajina i Velika Britanija.

Dodatne informacije

 • Međunarodnu vozačku dozvolu ovlašćeno lice u auto moto klubu ili društvu ne može izdati ako je u nacionalnoj vozačkoj dozvoli uneta zabrana na neku od kategorija. Odnosno, međunarodna vozačka dozvola se može izdati samo sa kategorijama na kojima nije uneta zabrana upravljanja.
 • U međunarodnoj vozačkoj dozvoli se naknadno ne mogu unositi bilo kakve izmene. Ovo se posebno odnosi na slučajeve kada korisnik međunarodne vozačke dozvole posle izdavanja stekne pored postojeće još neku kategoriju za upravljanje vozilom. U takvim slučajevima se izdaje nova međunarodna vozačka dozvola i nikako se ne ispravlja postojeća.
 • U slučaju ako nacionalna vozačka dozvola ističe pre ovog roka važnost međunarodne vozačke dozvole biće do isteka nacionalne vozačke dozvole.
 • Naknadno upisivanje nove kategorije – U slučaju kada vlasnik međunarodne vozačke dozvole položi ispit za novu kategoriju, ista se unosi u već prethodno izdatu MVD, tako što se u rubriku predviđenu za tu kategoriju, unese datum polaganja vozačkog ispita, pečat i potpis izdavaoca MVD. Vlasnik MVD popunjava novi obrazac, koji se odlaže u arhivu zajedno sa prvobitno popunjenim obrascem, a informacijama o novoj kategoriji upisuje se i u registar izdatih MVD, odnosno u rubriku već izdate MVD. Zbog centralne evidencije podataka, unos nove kategorije u MVD mora da izvrši isti izdavalac, odnosno onaj auto-moto klub koji je prvobitno izdao ovaj dokument. Pri tome se ne naplaćuje nikakva dodatna nadoknada za naknadni upis kategorije. Za MVD koje se koriste u Rusiji, neophodno je da se overi predmetna kategorija na svim listovima u MVD.
 • Zabrane – Ukoliko postoji zabrana vožnje za određenu kategoriju, u napomenu se unosi tekst u kome se precizira trajanje zabrane, i za tu kategoriju MVD se izdaje tek po isteku zabrane.
 • Međunarodna vozačka dozvola može da se izda na osnovu važeće lične karte ili važećeg pasoša.
 • Strani Državljani – Međunarodna vozačka dozvola se izdaje stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu i imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji.
 • Potpis nosioca MVD ili otisak palca stavlja se ispod fotografije, a na stranicu “Le tutulaire est dechu du droit de conduire sur le territoire” ne unose se nikakvi podaci jer ove rubrike služe saobraćajnim organima u inostranstvu u slučaju prekršaja nosioca MVD koji za sobom povlači lišavanje prava važnosti na teritoriji dotične zemlje.

Izvor: Registracija-vozila.rs