Šta kad otpadne fasada – da li je odgovoran svako od nas?

Uncategorized

Hodnici, fasade, krov, stepeništa, podrumi, podne, zidne i plafonske obloge, ugrađena instalacija i oprema… Sve to formalno nije deo našeg životnog prostora, ali jeste deo imovine o kojoj bi svi stanari zajedno trebalo da vode računa.

Koliko je velika odgovornost stanara koji su pored toga što su vlasnici stanova, ujedno i vlasnici same zgrade, osetili su stanovnici jedne višespratnice na Novom Beogradu kada se nedavno odvalio deo fasade zgrade stare pola veka i oštetio dva automobila. Osiguranje nemaju, a jedan od oštećenih je stanar zgrade. Da su imali plaćenu polisu osiguranja koja košta u proseku oko 300 evra godišnje za celu zgradu, ne bi rizikovali tužbu. Ovako situacija je neizvesna.

Čija je odgovornost?

Iako je šteta načinjena, ne bi trebalo ni podsetiti kolika bi tek ona mogla biti da je otpala ledenica sa krova i pala na primer na dete, da se dogodila poplava zajedničkih prostorija i poplavila okolne ili stanove ispod ili procureo krov pa se voda slila niz celu vertikalu. I još brojne druge situacije koje se svakodnevno dešavaju. A kad se dese, već je kasno. Pogotovo u našim uslovima gde su zgrade itekako vremešne a one novije su nekad sumnjivog kvaliteta.

U svakom slučaju, kakva god šteta od zgrade u kojoj ste vlasnik stana nastane na trećim licima, odgovornost je skupštine stanara koja je dužna da vodi računa o tome.

Šta se podrazumeva pod osiguranjem zgrade?

Reč je o osiguranju stambenih zajednica od odgovornosti, koje podrazumeva građansko pravnu odgovornost stambene zajednice za štete usled smrti, povreda tela ili zdravlja, kao i uništenja stvari trećih lica usled neodržavanja odnosno nepravilnog održavanja zajedničkih delova zgrade kao i šteta nastalih od dela zgrade kada nije moguće utvrditi od kog dela zgrade potiče šteta.

Na žalost, taj vid osiguranja je malo zastupljen u Srbiji a prednosti su mu to što nadoknađuje štete na licima i stvarima koje mogu da proisteknu usled lošeg održavanja zgrade. U zimskim mesecima tipičan primer štete koja može nastati je čišćenje ledenica sa krova zgrade koje mogu da ozbiljno oštete parkiran automobili ili ne daj Bože da povrede nekoga.