Kratak istorijat osiguranja

Uncategorized

Koncept osiguranja doživeo je procvat tokom industrijske ere, ali početci osiguranja datiraju od pre 6000 godina.

Prvi elementi osiguranja se sreću kod Kineza prilikom rečnog transporta robe, a u Vavilonu se u slučaju gubitka broda vlasniku nadoknađivala šteta.

Prvi pismeni tragovi o osiguranju se nalaze još u Hamurabijevom zakoniku.

U Grčkoj su postojala udruženja koja su na osnovu priloga svojih članova pomagala nemoćne, bolesne i porodice umrlih, a u Rimu su verske organizacije pružale pomoć onima kojima je bila potrebna.

Preteča osiguranja u srednjem veku su bila udruženja trgovaca i zanatlija, jer su svojim članovima obezbeđivale naknadu štete za neke vrste rizika. Prvu sačuvanu polisu iz 1182. godine koja je sadržala elemente pomorskog osiguranja nalazimo u Lambardiji. U periodu od 12. – 15. veka je sačuvano više od 400 polisa.

Prvi zakoni iz oblasti osiguranja donose se u Barseloni 1435. godine i Firenci 1522. godine.

Osigurivači kao profesionalna delatnost se javljaju u 17. i 18. veku.

Prva osiguravajuća kompanija je Lojd iz Engleske. Naziv Lojd potiče od Edvarda Lojda, vlasnika kafane u kojoj su se okupljali brodari koji su uz određenu nagradu nadoknađivali štete koje bi se mogle desiti na moru.

Krajem 19. veka usled katastrofalnog požara u Londonu nastaje osiguranje od požara.

Razvoj osiguranja kroz istoriju je bio postepen.

Osiguranje slično nama poznatom se pojavilo tek u drugoj polovini 19. veka i od tada nastavlja svoj razvojni put.

Više o pojmu i istoriji osiguranja pročitajte na sajtu: www.ams.co.rs