Imate privatno ZDRAVSTVENO OSIGURANJE? Ovo su svi odgovori na pitanja šta plaćate, a šta ne ukoliko posumnjate da imate korona virus

Uncategorized

Izvor: Blic

Ukoliko posumnjate da imate korona virus, a posedujete privatno zdravstveno ili životno osiguranje, kod privatnog lekara nećete platiti preglede, osnovne analize i lečenje sve dok država zvanično ne proglasi epidemiju. U suprotnom, bićete oslobođeni samo troškova do dijagnostikovanja bolesti. Ukoliko imate životno osiguranje, vaša porodica ima pravo na naknadu u slučaju smrti od korona virusa.

Kod osiguranja postoje jasne procedure. One se u ovom momentu tiču više od 1,6 miliona građana, koliko ih u Srbiji ima životno i zdravstveno osiguranje.

Građani Srbije koji posumnjaju da imaju simptome korona virusa, praktično se prvo javljaju svojoj osiguravajućoj kući. Ona ih zatim upućuje u privatnu zdravstvenu ustanovu sa kojom ima ugovor, kod lekara opšte prakse.

“Zbog trenutne situacije, dužni smo da u tom prvom razgovoru pitamo za simptome i da objasnimo osiguraniku kako treba da se ponaša, da se najavi prilikom odlaska lekaru, stavi masku, rukavice ili slično. Analize krvi i ostala početna dijagnostika u privatnoj ustanovi su pokrivene polisom, ali ako lekar posumnja da bi moglo da bude reč o koroni, on pacijenta šalje na testiranje u državnu ustanovu i tu prestaju naše obaveze”, kažu u jednoj osiguravajućoj kući i dodaju da je to slučaj uvek kada se proglasi pandemija ili epidemija.

Prema trenutno dostupnim informacijama, testiranje na korona virus obavlja se samo u državnim ustanovama, a dalji troškovi lečenja, nakon eventualnog otkrivanja virusa, padaju na teret države.

U nekoliko kompanija su rekli da klasičnim životnim osiguranjem uglavnom je pokriven rizik smrti klijenta od posledica korona virusa, kada se isplaćuje ugovorena osigurana suma za slučaj smrti ili određeni iznos do tada uplaćenih sredstava na ime premije, u zavisnosti od ugovorenog osiguranja.

Druga stvar je kod zdravstvenog osiguranja, čije polise pokrivaju troškove ispitivanja, dijagnostikovanja i lečenja, ukoliko nije proglašena pandemija ili epidemija od strane nadležnih institucija.

“Ukoliko je proglašena pandemija ili epidemija, zdravstveno i putno osiguranje pokrivaju troškove ispitivanja i drugih neophodnih medicinskih tretmana, do momenta dok se ne dijagnostikuje korona virus. Nakon toga obaveze osiguranja po tom pokriću prestaju”, kažu iz Đenerali osiguranja.

I iz Dunav osiguranja kažu da putničko zdravstveno osiguranje pruža osiguranje putnika za vreme putovanja i boravka u inostranstvu za slučaj neophodne pomoći.

“Ona se odnosi na organizaciju lečenja osiguranika, neophodno lečenje, prevoz do zdravstvene ustanove ili zemlje prebivališta, a koje je posledica iznenadne bolesti ili povrede osiguranika. Sva stanja koja imaju epidemijski ili pandemijski karakter su isključena iz pokrića po putničkom zdravstvenom osiguranju”, navode iz ove osiguravajuće kuće.

Sličan stav izneli su osiguravači i na nedavno održanom Kopaonik Biznis Forumu, gde su pojedini od njih rekli da je reč o fenomenu koji je prisutan već nekoliko meseci i da je to nešto sa čim se osiguravači do sada nisu suočavali, iako je ranije bila situacija sa SARS virusom, ali u manjem obimu.

“Polisa putnog osiguranja će pokriti troškove prvih pregleda, dok je, ukoliko se ustanovi da je pacijent oboleo od korona virusa, njegovo dalje lečenje u nadležnosti specijalizovanih zdravstvenih ustanova države koja je zvanično proglasila epidemiju”, priča on.

Dosadašnja iskustva pokazuju da oni koji se razbole od korona virusa manje-više dobijaju svu negu o trošku države gde se to dešava, naveli su osiguravači, uz napomenu da će se tek videti kakav će odgovor ubuduće.