Evropski izveštaj

Uncategorized
Izvor: AMS Osiguranje
Evropski izveštaj je standardni obrazac koji se koristi u celoj Evropi i validan je umesto policijskog izveštaja u slučaju malih šteta, odnosno manjih saobraćajnih nezgoda, gde nema povređenih i poginulih, a materijalna šteta je manja od 500 evra, u kom slučaju nije potrebno zvati policiju i gde su se učesnici nezgode saglasili o odgovornosti za nastanak štete.

Ukoliko se ne može utvrditi da je šteta manja od 500 evra ili ako učesnici u saobraćajnoj nezgodi ne mogu da se slože oko odgovornosti za nastalu nezgodu, potrebno je pozvati policiju radi sačinjavanja zapisnika.

Za vreme upotrebe motornog vozila u saobraćaju, vozač je dužan da u vozilu poseduje Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi i da ga predoči na zahtev ovlašćenog službenog lica.

Društvo za osiguranje kod kojeg je zaključen ugovor o osiguranju od autoodgovornosti dužno je da ugovaraču osiguranja, uz polisu osiguranja, uruči i Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Obrazac Evropskog izveštaja je besplatan i osiguranici ga mogu nabaviti na svim prodajnim mestima “AMS Osiguranje” a.d.o..