Moguće situacije u kojima osiguranje neće isplatiti štetu

Uncategorized

U slučaju  da je vozilo  oštećeno u sudaru s divljači, štetu je moguće naplatiti od institucija nadležnih za taj deo puta ili od lovačkog društva, ali uz jedan vrlo bitan detalj. Ako je na tom delu puta postavljen saobraćajni znak upozorenja na divljač, i putari i lovačka društva će vam odbiti isplatitu odštetu. Alternativa je ugovaranje pokrića uz polisu obaveznog auto osiguranja, ali imajte na umu da će vam za isplatu štete biti potreban policijski zapisnik..Druga neobična ali moguća situacija je i ona u kojoj se sudare dva vozila u vlasništvu istog čoveka,osiguravajuća kuća će odbiti da isplati štetu..Do takvih situacija dolazi ako npr.otac ima više vozila na svom imenu a vozila koriste  i supruga i deca,ili ste prodali vozilo a kupac nije izvršio prepis na svoje ime i dođe do udesa u tom slučaju ako su oba vozila ,učesnici  udesa,na imenu istog lica ,tada osiguravajuća kuća neće isplatiti štetu nastalu na vozilima.